Карта на водача

Карта за квалификация на водача трябва да притежават всички водачи със свидетелство за управление на МПС от категории и подкатегории С1, С1+Е, С, С+Е , Д1, Д1+Е, Д и Д+Е за извършване на обществени превози или превози за собствена сметка.Това се изисква по Директива 2003/59 на ЕС и е регламентирано в Наредба 41/04.08.2008г. на МТС . За записване- лична карта, шофьорска книжка и талон.

Курс за начална квалификация:
Този курс преминават водачи, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство:
- от подкатегории Д1, Д1+Е и категории Д или Д+Е - след 10.09.2008г.
- от подкатегории С1, С1+Е и категории С или С+Е - след 10.09.2009г.

Пълен курс на обучение:
Пълния курс е с продължителност минимум 280 часа, от които са предвидени минимум 20 часа
за управление на автомобил от съответната категория.

Изискване към водачите:
- за подкатегориите С1 и С1+Е - навършили 18 години;
- за подкатегориите Д1 и Д1+Е - навършили 21 години;
- за кат. С - навършени 18 години;
- за кат. С+Е -навършили 21години;
- за кат. Д навършили 21години;
- за кат Д+Е - навършени 23 години;

* За допълнителна информация, в офиса на учебен център "Фаворит".