Категория AM

Шофьорски курсове в Силистра - Категория М

Шофьорската книжка от категория "М" позволява да се управлява мотопед с двигател  чийто работен обем е до 50 куб.см и  конструктивно-максималната  скорост да  не надвишава 45 км/час . Курсът включва теоретична подготовка и изпит по теория.
Решават се 37 изпитни въпроси, като общият брой на точките е 84.Изпитът се счита за успешно положен при не по-малко от 75 точки.
За да започнете курса, са ви необходими 15 години и 11 месеца. Необходими документи: диплома за завършено най-малко основно образование, снимка.