Категория А2

Шофьорски курсове в Силистра - Категория А2

Шофьорската книжка от категория "А2" позволява управление на мотоциклет с  мощност на двигателя, която не надвишава 35kw,и с отношение мощност/тегло, която не превишава 0,2kw/kg. Курсът включва теоретична и практическа подготовка. Практическата подготовка се извършва на полигон и в градски условия.
За да започнете курса, се изискват 17 години и 9 месеца. Необходими документи:лична карта, шофьорска книжка(при наличие на такава), диплома за завършено най-малко основно образование,снимка

* Забележка: Ако притежавате категория В, се явявате само на практически изпит.

* За допълнителна информация, в офиса на учебен център "Фаворит".