Категория С+Е

 

Шофьорски курсове в Силистра - Категория С+Е

Шофьорската книжка за категория "С+Е" позволява управление на състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория "С" и ремарке с допустима маса над 750 кг. Обучението е теоретично и практическо. Теоретичният изпит е писмен . Решава се тест с 15 въпроса по модула „Ремаркета и системи за прикачване” като общият брой на точките е 32. Изпитът се счита за успешно положен при не по-малко от 28точки. Управлението на ППС се провежда на полигон  и в населено място . За да започнете курса, се изискват навършени 21 години, да притежавате стаж не по-малко от една година като водач на МПС от категория „С”, справка за нарушенията от КАТ , снимка, диплома за завършено най-малко основно образование.

* За допълнителна информация, в офиса на учебен център "Фаворит".