Категория С

Шофьорски курсове в Силистра - Категория С

Шофьорската книжка за категория "С" позволява управление на товарни автомобили с тегло включително и това на товара над 3,5 тона и до 9 места за сядане. Обучението е теоретично и практическо. Теоретичният изпит е писмен . Решават се два теста по 15 въпроса по модулите „Превоз на товари” и „Общо устройство  на МПС”, като общият брой на точките е 66. Изпитът се счита за успешно положен при не по-малко от 57точки.Управлението на товарен автомобила се провежда в населено място. За да започнете курса, се изискват навършени 18 години, завършен курс за категория "В",  удостоверение за психологическа годност за категория "С", снимка и диплома за завършено най-малко основно образование.

  

* За допълнителна информация, в офиса на учебен център "Фаворит".