Категория D

Шофьорски курсове в Силистра - Категория D

Шофьорската книжка за категория "Д" позволява управление на автомобили, предназначени за превоз на пътници с над 8 места за сядане.Обучението е теоретично и практическо. Теоретичният изпит е писмен . Решава се тест с 15 въпроса по модула „Превоз на пътници” като общият брой на точките е 32. Изпитът се счита за успешно положен при не по-малко от 28точки. Управлението на автобус се провежда в населено място.

За да започнете курса, се изискват навършени 21 години, да притежавате стаж не по-малко от две години като водач на МПС от категория „С”, справка за нарушенията от КАТ, удостоверение за психологическа годност за категория "D",  снимка, диплома за завършено най-малко основно образование.

* За допълнителна информация, в офиса на учебен център "Фаворит".