Курсове АДР

Шофьорски курсове в Силистра - Категория за ADR ( превоз на опасни товари )

ADR-курс за превоз на опасни товари

Продължителност на обучението е 5 дена и включва:
- oсновен курс; - превоз на опасни товари в цистерни ; - превоз на взривни вещества и изделия; - превоз на радиоактивни материали

Документът за правоспособност важи 5 години. Преди изтичане на срока може да се удължи след включване в курс за презаверка за ADR и полагане на изпит.

* За допълнителна информация, в офиса на учебен център "Фаворит".