Професионално обучение

 • Техник по транспортна техника:
     - Автотранспортна техника
     - Авто-строителна техника

 • Монтьор на транспортна техника:
     - Автотранспортна техника
     - Авто-строителна техника

 • Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт:
     - Експлоатация на автомобилния транспорт

 • Водач на МПС за обществен превоз:
     - Вътрешни и международни превози на пътници
     - Вътрешни и международни превози на товари
 • Монтьор на селскостопанска техника:
     - Механизация на селското стопанство
 • Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи:
     - Вътрешни ВИК мрежи
     - Външни ВИК мрежи
 • Оператор в производството на облекло:
     - Производство на облекло от текстил
 • Шивач:
     - Шивачество
 • Пътен строител:
     - Строител на пътища, магистрали и съоръжения  към тях
 • Сервитьор - Барман:
     - Обслужване на заведения в общественото хранене
 • Продавач консултант:
 • Социален асистент:
     - Подпомагане на деца
     - Подпомагане на възрастни
 • Куриер
    - Логистика на товари и услуги
 • Икономист
    - Индустрия
    - Търговия
    - Земеделско стопанство
    - Икономика и мениджмънд
    - Горско стопанство
 • Касиер
    - Касиер
 • Сътрудник в малък и среден бизнес
    - Малък и среден бизнес
 • Икономист-информатик
    - Икономическа информатика
 • Оператор информационно осигуряване
    - Икономическо информационно осигуряване
 • Оператор на компютър
    - Текстообработване
 • Сътрудник по управление на индустриални отношения
    - Индустриални отношения

* За допълнителна информация, в офиса на учебен център "Фаворит".